Alt det juridiske

Vi har samlet alle vores aftaler, betingelser og juridiske dokumenter ét sted – lige her.

Gebyrer, tariffer, afgifter mv.

Dokumentversion 4.1

Generelle gebyrer

De ”Generelle gebyrer” nedenfor baserer sig på Dansk Energis vejledende standardgebyrer, som det enkelte netselskab har mulighed for at metodeanmelde. Hvis dit netselskab ikke følger de vejledende standardgebyrer, kan gebyrerne variere. Energi+ forbeholder sig retten til at viderefakturere gebyrer fra dit netselskab, selvom de varierer eller ikke fremgår af listen nedenfor.

Beskrivelse
Standardgebyrer for
el-netselskabernesydelser* (ex moms)
Aflæsningsbesøg
500 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)
870 kr.
Fjernbetjent afbrydelse
140 kr.
Genåbning
650 kr.
Genåbning uden for normal åbningstid
1.270 kr.
Fjernbetjent genåbning
140 kr.
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid
330 kr.
Fogedforretning, udkørende
Efter regning
Opstart af fogedforretning
680 kr.
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager
1.010 kr.
Genopsætning og nedtagning af måler
960 kr.
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler
1.490 kr.
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted
2.210 kr.
Målerundersøgelse på stedet
1.070 kr.
Nedtagning af måler
960 kr.
Rykker for manglende selvaflæsning
90 kr.
Skønnet aflæsning
120 kr.
Forgæves kørsel
720 kr.
Kontrolbesøg
830 kr.
Målerudskiftning på kundens foranledning
1.250 kr.
Frikøbsgebyr for erhvervskunder
3.500 kr.

Håndteringsgebyrer

Som din el-leverandør håndterer vi administration og opkrævning af ovenstående ”generelle gebyrer” fra dit netselskab. Gebyrerne viderefaktureres fra dit net-selskab og for vores håndtering af administration mv. opkræver vi følgende gebyrer:

Åbning af strømmen
1.500 kr.
Lukkebesøg med henblik på lukning af strømmen
1.500 kr.
Fogedforretning, udkørende*
1.500 kr.
Rykkergebyr mv.
Første betalingspåmindelse
0 kr.
Anden betalingspåmindelse
100 kr.
Afdragsordning
400 kr.

Øvrige gebyrer

Hos Energi+ kompenserer vi alle vores kunders C02 aftryk, som de udleder via deres el- og gasforbrug. Det gør vi ved at investere penge i klimaprojekter, der fjerner CO2 fra atmosfæren. Denne udgift sammenholdt med øvrige udgifter for administration af kundeforholdet faktureres kunden som ét samlet certificerings- og servicebidrag.

Certificerings- og servicebidrag
33,34 kr. pr. måned (opkræves i valgt betalingsperiode)

Netpriser, tariffer, afgifter mv.
Som din el-leverandør fakturerer Energi+ dig for den pris, som dit netselskab opkræver i relation til nettariffer og netabonnementer. De konkrete priser vil typisk fremgå af dit netselskabs hjemmeside. Du kan finde dit netselskab her:
https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab

Vi er endvidere forpligtet til at opkræve en række afgifter på vegne af staten og energinet. Du kan finde mere information her:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061620 og https://energinet.dk/El/Private-elkunder.

Hvis Kunden uberettiget bringer Aftalen til ophør i aftaleperioden og/eller de facto skifter leverandør i aftaleperioden, er El-leverandøren berettiget til at kræve betaling af det spottillæg, certivicerings- og servicegebyr samt evt abonnement,, der ved retmæssig efterlevelse af Aftalen, ville være tilfaldet El-leverandøren (opgøres på baggrund af måledata over estimeret forbrug i den resterende aftaleperiode), ligesom El-leverandøren er berettiget til at opgøre andet tab som følge af det uberettigede aftaleophør.