Hvad vi mener med CO2-kompenseret strøm

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Derfor vil vi gerne forklare, hvad alt det her med at fjerne dobbelt så meget CO2 egentlig betyder.

Du har nok hørt om sort strøm og grøn strøm. Men faktisk er der ingen elselskaber, der kan tilbyde 100% grøn strøm, for det hele blandes sammen i elnettet. Hvad enten strømmen kommer fra sol, vind, kulkraftværker eller biobrændselsanlæg. Så uanset hvilket elprodukt, du køber, kommer der altså ikke grøn strøm ud af din stikkontakt.

Alligevel er der mange elselskaber, der tilbyder grøn strøm. Det skyldes, at selskaberne køber grønne certifikater som bevis på, at de har købt grønt strøm til deres kunder. En slags grøn kvittering. Problemet er bare, at certifikater købes med tilbagevirkende kraft, og de bidrager ikke til, at der rent faktisk fremstilles mere grøn strøm.

Nul certifikater – kun CO2-kompenseret strøm
Hos Energi+ spiller vi med åbne kort. Vi tilbyder præcis samme slags strøm, som alle andre elselskaber. Modsat dem køber vi dog ikke certifikater, men arbejder aktivt på at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren.

For at skære det ud i pap – så fjerner vi alt det CO2, du udleder gennem dit energiforbrug. Det gør vi ved at skyde penge i klimaprojekter, der direkte fjerner CO2 fra vores atmosfære. Og vi investerer ikke i hvad som helst. Vi stiller de strengeste krav til alle vores klimaprojekter. De skal være godkendt af Verified Carbon Standard eller Gold Standard, de mest anerkendte standarder på globalt plan. De er uafhængige og fører løbende, dybdegående kontrol med alle projekter, vi investerer i. Derfor kan du stole på, at når vi skriver 200% CO2-kompenseret, er det 100% sandt.

Sådan CO2-kompenserer vi

Det lyder måske langhåret. Men det er det faktisk ikke.

1

Dit forbrug af el, gas og internet udleder CO2. Hvad end du oplader din mobil eller ser din yndlingsserie. Vi holder øje med dit forbrug og udregner dit CO2-aftryk, så vi præcist ved, hvor meget CO2 vi skal fjerne for at kompensere dit forbrug.

2

Vi fjerner dit CO2-aftryk gennem vores verificerede klimaprojekter rundt om i verden. Samme mængde CO2, som dit energiforbrug har udledt.

3

Faktisk gør vi endnu mere. 200% CO2-kompensation betyder, at vi dobler op. Så hvis du udleder 1 ton CO2, fjerner vi 2 tons. Happy hour for klimaet.

Det lidt mere nørdede

Når man fjerner CO2, bruger man Verified Carbon Units (VCU). Det er en godkendt måleenhed, som angiver afskaffelsen af 1 ton CO2 fra atmosfæren.

Har du fx udledt 10 ton CO2, fjerner vi 10 ton i VCU gennem et af vores verificerede projekter. Det er din garanti for, vi rent faktisk fjerner din udledte CO2. Plus vi fjerner 10 ton ekstra. Det er 200% mindre ond strøm.

Det lidt mere nørdede

Du kan gøre en forskel – ja, dig

Klimaforandringer er et globalt problem. Men det kræver ikke meget af dig for at gøre en forskel.

CO2 kender ikke til landegrænser, og forurening i Kina smelter også indlandsisen på Grønland. Det samme gælder CO2-kompensation. Effekten af 1 ton udledt CO2 kan kompenseres ved at opfange 1 ton et andet sted i verden.

Du sætter gang i denne CO2-kompensation ved at lade os levere mindre ond strøm eller gas hjem til dig.

Du kan gøre en forskel – ja, dig

Vores stærke samarbejdspartnere

    Verified Carbon Standard er en standard til certificering af CO2-reduktioner og som administreres af Verra – en 501 organisation – nonprofitorganisation. Grundlagt i 2005, Verra fungerer som katalysator for udviklingsfremmende aktiviteter, der tackler nogle af de mest presserende miljømæssige og sociale problemer i verden.

    South Pole er Projektudvikler og førende leverandør af klimaløsninger. Grundlagt i 2006 i Zürich, Schweiz, og bestående af et team af 700+ klimaeksperter, hvis mission er at hjælpe virksomheder og organisationer verden over, i at nå deres klimamål/ CO2-reduktion og Net Zero-mål.

    (CCB) Standarder for stedbaserede projekter, udviklet af CCBA – Climate Community & Biodiversity Alliance og administreret af Verra, siden november 2014. Grundlagt i 2003, CCBA er et partnerskab mellem førende internationale NGO’er, hvis mission er at stimulere, identificere og fremme kvaliteten af aktiviteter indenfor jordforvaltning.

    Gold Standard er Grundlagt i 2003 af WWF og andre internationale NGO’er, for at sikre, at projekter der reducerede kulstofemissioner under FN’s Clean Development Mechanism (CDM), også bidrog til bæredygtig udvikling. – Lanceret for Global Goals-standarden i 2017, der har muliggjort udviklingsinitiativer at kvantificere, certificere og maksimere klima og bæredygtig udvikling.